ศูนย์ทันตกรรม พี ดี ซี จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการรักษาและการจัดการ ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรม พี ดี ซี เปิดดำเนินการ 2 สาขา คือ สาขางามวงศ์วาน และสาขาบางนา ซึ่งเปิดดำเนินการปี พ.ศ. 2535 และ 2537 ตามลำดับ

เป้าหมายของเรา คือ การให้บริการแบบมืออาชีพที่มีคุณภาพแก่คนไข้ในสภาวะแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอาใจใส่ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นพัฒนาการรักษาและการบริการเพื่อให้คนไข้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ทันตกรรม พี ดี ซี ประกอบด้วยทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งพนักงานที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมให้การรักษาและการบริการที่ดีที่สุดแก่คนไข้ และสิ่งสำคัญ ที่สุดคือศูนย์ทันตกรรมของเราดูแลคนไข้ทุกคนเสมือนคนในครอบครัวของเรา

ศูนย์ทันตกรรม พี ดี ซี ทั้ง 2 สาขา ตั้งอยู่ในและใกล้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ คือ สาขางามวงศ์วาน (ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) และสาขาบางนา (ชั้น 5 เซ็นทรัลซิตี้ บางนา) เพื่อความสะดวกสำหรับคนไข้ในการมารับการรักษา เมื่อท่านมาซื้อสินค้าและเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้า สถานที่ของเรามีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง และได้รับการดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ศูนย์ทันตกรรม พี ดี ซี ทั้งที่ใช้แล้วทิ้ง และที่ต้องผ่านขบวนการปราศจากเชื้อ เราทำด้วยระบบที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานสากล ท่านจึงมั่นใจในระบบป้องกันการติดเชื้อของเราได้เราเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์PDC Dental Center was established by a group of experienced dentists in both treatment and management. Currently,
we have 2 branches; Ngamwongwan and Bangna branches that were established in 1992 and 1994, respectively.

Our goal is to deliver quality and professional services to all patients with clean, safe and caring environment.
Our commitment is to continuously develop dental treatments and services in order to satisfy our patients and improve
their quality of life.

At PDC Dental Centers , both qualified specialists, experienced dentists and well-trained staffs who have long-term experiences are dedicated to provide the best quality of treatment and services to our patients. The most important is that
you are treated like our family.

Our 2 dental centers are located near or in large department stores; Ngamwongwan branch (opposite The Mall Ngamwongwan ) and Bangna branch (on the 5 th floor of Central City Bangna ), to make it convenient access and parking for patients. You can have dental care when you go shopping at the department stores. Our spaces are clean, warm and friendly atmosphere . At PDC Dental Centers, all instruments are both disposable instruments and are sterilized by the up-to-date system upon international standards. You can trust our infection control system.

PDC Dental Centers open everyday for your convenience.