ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)*

ภาพถ่าย X-ray ระบบ Digital

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

ภาพถ่ายรังสี 1 บริเวณ (Dental Film)

200

ภาพถ่ายรังสี Orthopantomogram

450

ภาพถ่ายรังสี Lateral Cephalogram

450

การอุดฟัน (Restoration) + ทันตกรรมตกแต่ง (Esthetic Dentistry)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน

600-800

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน

750 - 1,000

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)

4,500

ฟอกสีฟันทั้งปากด้วย Beyond (Cold Light)

9,000

ฟอกสีฟันด้วย Beyond สำหรับ 2 ท่าน

15,000

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema)

1,800 - 2,000

การรักษาคลองรากฟัน (Root Canal Treatment)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

รักษาคลองรากฟันหน้า

4,000 - 5,000

รักษาคลองรากฟันกรามใหญ่

8,000-10,000

ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery) + รักษาโรคเหงือก (Periodontics)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

ถอนฟันธรรมดา (Extraction)

650 - 900

ผ่าฟันคุด (Impacted Tooth)

3,000 - 4,500

ขูดหินปูนและทำความสะอาด (Scaling & Polishing)

800 - 1,000

พ่นขัดคราบผิวเคลือบฟัน (Air-Flow)

500

ใส่ฟัน (Prosthodontics)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ

9,500 ขึ้นไป

ฟันเทียมทั้งปากชนิดฐานเป็นอคริลิค (Complete Denture)

20,000 - 30,000

ครอบฟัน (Crown)

เซรามิกกับโลหะธรรมดา (Non-Precious Metal)

8,000-9,000

เซรามิกกับโลหะผสมทอง > 2% (Palladium Base)

12,000-14,000

เซรามิกกับโลหะผสมทอง > 85% (Precious Metal)

16,000 - 20,000

เซรามิกทั้งชิ้น (All Ceramic)

12,000 - 15,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Resin)

4,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (Porcelain Veneer)

9,000 - 12,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

ถอนฟันน้ำนม

450 - 500

ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์

500 - 600

เคลือบร่องฟันป้องกันฟันผุ (Sealant)

400 - 500

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

การจัดฟันแบบโลหะติดแน่นด้านนอก (บน / ล่าง)

38,000 ขึ้นไป

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

4,000-5,000

การจัดฟันแบบ Damon

75,000 - 85,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign

180,000 - 200,000

ทันตกรรมรากเทียม (Implant)

ค่ารักษาทันตกรรม (Fees)

รากฟันเทียม Astra Tech

63,000 - 68,000

รากฟันเทียม Osstem

55,000 - 60,000

หมายเหตุ: * อัตราค่ารักษาอาจเปลี่ยนแปลงตามการใช้วัสดุหรือเครื่องมือพิเศษ